የአይ ኤል መጽሐፍ መግለጫ

ከረጅም ጽሑፎች በአእ ኃይል ወደ ቀላል ማጠቃለያዎች ተለውጠው በማስተካከል፣ ለአስፈላጊ ተግባራት እንዲታገል ጊዜዎንና ማህበራዊ ኃይሎትዎን ይለቅላሉ።

  • ⏱️ የበረዘብሽ ንባብን ወደ አጭር አጠቃላይ ማጠቃለያዎች ፈጥነው ለመለወጥ እና የመረጃ መቅቢያችንን ለማሻሻል ተስፋፊ ይሁኑ።
  • በአስፈላጊ ነጥቦችና ማስተዋልዎች ላይ በመተንተን መረዳትዎን ያቀናብሩ።
  • የጥቅል መግለጫውን እንደ ምርጫዎ እና እንደ እስቲያገር ጊዜዎ ያስተካክሉ።
  • 🔗 በቤታ ጊዜያችን የሚሆን ትናንት ነፃ ማንበብን ተመኙ።

ተከታታይ ማሻሻያ ማውጫ ማጥፊያ ለመሆን ነበርዎን? ስላይን

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+የዓለም አባላት ከሰላም ተሰምተው አስቀምጡ

በተያያሪዎች ላይ

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

መልስ ፣ ፖስትሪማዎች

መልስ ፣ ፖስትሪማዎች

ይህ በእርስዎ ትምህርት ላይ በጣም ብቻ ቆንሻ የሚመለከቱን ስቅስቅ አስተካክል ቅአት ነበር። የተማሩት ፕሮጣቷንምን ወደ ቅድሚ ስቀል እንዲለዋቸው አንድ ችግኝ መረጃን የመልክትን ማመልከት አስታውቀኝ። እንዲሁም መለሰል - ጽሁፍን ማስተላለፋ አዘጋጅሁ።
ጀንፆር

ጀንፆር

አታብሳችሁ እንዴት በአንድ ልዩ መጽሓፍ ትንቢት ማሰረት የሚችል ነው። የባህል ዜናዎችን ሁሉም ምንም ሊያበቃኝ አይችልም፡፡ እንዲሁን በመላው ክፍሎች ያለው መሆኑን በትክክለኛ ድምፅ ምስል ሲመለከት ወደሚገኝብኝ፣ በተጨሞላበት ልዩ ርእስ እንዲደረስ እና ለምንም ትምህርትዎን ማስፈንጠስ ከፍተኛ ነው።
አንክታ

አንክታ

የሠላም ሰነዶ በመጠቀም እኔን አንደኛው ምልክቶች በመጠቀም ሁኔታዎን አንድም አያሸንፉም ። እስካሁን ክፍያ ከመቆጠቅ ወዲህ የመጠለል ድምፅ መፈቀቅ በጠፊያል መረጃ እንዴት እንደሚቆጣጠል ይችላል ። ይህ መሳሪያ ያህል ሰይፉን እናንተን መተንተኞቹን የፖስቶቹን መጠቀሚያ ነው ።
ቤን

ቤን