AI Article Summarizer - Нийтлэлийн товчилсон AI

AI-н хүчээр урт өгүүллэгүүдийг товч, ойлгомжтой хураангуй болгон хувиргаж, цаг хугацаа болон сэтгэл зүйн энергиэ чухал үйл ажиллагаанд зориулаарай.

  • ⏱️ Урт уншлагыг хурдан, товч тайлбар болгон хураангуйлах замаар мэдээллийн оролтыг өндөржүүлнэ.
  • Тухайн нэгтгэлд үндсэн ойлголт болон түүний өгүүлэмжүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлголтоо цэгцтэй болгоно уу.
  • 🔑 Тоймыг өөрийн хүссэн байдлаар болон бэлэн цагтаа тохируулан аваарай.
  • 🔗 Бидний бета хувилбарын үед унших ирээдүйг үнэгүй туршаарай.

Ашиглаж эхэлсэн эсэхийг шалгаруулж байна уу? Нэвтрэх

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+Эзэнд та насанд хүрэгчдийг ихэсгэдэг.

Хараж болохад

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

Шалгах дуртайтай شahaaيعلاىشłaнشлашлalынлыгلاشلاшلاش٩э٩لاشلاشيةلاشппلاشп

Шалгах дуртайтай شahaaيعلاىشłaнشлашлalынлыгلاشلاшلاش٩э٩لاشلاشيةلاشппلاشп

Энэ нэмэлтийн иргэдийг миний ажилын эффективтүүдийг өөрчлөхөөр зориулав. Удахгүй дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг товчлуурын дээр товчлуулаад товчлох боломжтой байх нь надад хэрэгтэй хэмээн амархан цаг хугацааг болон тэр ажилд ач холбогдолоон. Тэнд шидэх ч кино - текстээ сонгоод, шидтэн үр дүн готовог болов.
Женнифер

Женнифер

Би олон нийтлэг мэдээлэлүүдийг яг одоогоор ямар ч сар тутмын хамгийн амархан ажиллана гэж чадсан нь чамайг уян харчихсан. Үйл ажиллагааны шинжлэх ухаануудыг тэр чигээр, хурдан эсвэл ихийг өөрчлөх боломж нь би харин маш сайн тун удахгүй найз сайндаа нэмэгдүүлнэ.
Анкита

Анкита

Нийтлэлийн товчооны саналын саэгүй платформ нь мэдээллийг зохицуулах түлхүүрүүдийг ургуулжээ. Ингэхдээ дараах бичлэгүүдийг дайрах шаардлагагүй. Одоо миний вэб хөтчид энэ нийтлэлийн гол дүрүүдийг авах боломжтой. Энэ тэр нарийвчлалтай ажил амар хэрэгтэй хүндэтгэсэн.
Бен

Бен