با عضویت، شما موافقت خود را با شرایط خدمات.

مقالات طولانی را با قدرت هوش مصنوعی به خلاصه‌های قابل درک تبدیل کنید، تا زمان و انرژی ذهنی خود را برای کارهای مهم‌تر آزاد نمایید.

  • به سرعت خواندن گسترده را به خلاصه‌های موجز تبدیل کنید تا جذب اطلاعات خود را بهینه‌سازی نمایید.
  • درک خود را با تمرکز بر نکات و بینش‌های اساسی، ساده‌سازی کنید.
  • خلاصه خروجی را متناسب با ترجیحات و زمان در دسترس خود تنظیم کنید.
  • تجربه کنید آینده خواندن را به صورت رایگان در طول فاز بتا.
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+مشتریان خوشحال در سراسر جهان