Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi. Điều khoản Dịch vụ.

Biến đổi các bài báo dài thành tóm tắt dễ tiếp thu với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, giải phóng thời gian và năng lượng tinh thần của bạn cho những nhiệm vụ quan trọng hơn.

  • Nhanh chóng biến việc đọc hiểu rộng lớn thành bản tóm tắt ngắn gọn, tối ưu hóa việc tiếp thu thông tin của bạn.
  • Đơn giản hóa việc hiểu biết của bạn bằng cách tập trung vào những điểm then chốt và cái nhìn sâu sắc.
  • Tùy chỉnh kết quả tóm tắt để phù hợp với sở thích và thời gian có sẵn của bạn.
  • Trải nghiệm tương lai của việc đọc sách miễn phí trong giai đoạn beta của chúng tôi.
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+Khách hàng hạnh phúc trên toàn thế giới